ساپورتهای فنری و شیرهای اطمینان

مجموعه کاملی از محصولات شامل بیش از 16000 جزء استاندارد که تمام موقعیت‌های پشتیبانی، بارهای عملیاتی، دما، فشار و محدوده جابجایی را که معمولاً در سیستم‌های لوله‌کشی در ساخت کارخانه‌های صنعتی تجربه می‌شوند را پوشش می‌دهد. همه اجزاء دارای یک اتصال سازگار با گروه های نیرویی خود هستند.

زمینه های کاربردی

  • گروه محصولات 1فنرلول

  • گروه محصول 2ساپورت فنری با نیروی متغیر

  • گروه محصولات 3ساپورت فنری با نیروی ثابت

  • گروه محصولات 4ساپورت های صلب

  • گروه محصولات 5بست های نگهدارنده لوله

  • گروه محصولات 6نگهدارنده های عایق سرد

  • گروه محصولات 7صفحات لغزنده

  • گروه محصول 8شیر اطمینان

  • گروه محصول 9قطعات یدکی

متن آموزشی
دستورالعمل نگهداری و نصب ساپورت های فنری
دستورالعمل نگهداری و نصب ساپورت های فنری جهت دانلود کلیک کنید
  • Back to top