انواع فنرلول فشاری
/ دسته ها: محصولات, فنر لول

انواع فنرلول فشاری

سازنده انواع فنر فشاری تا قطر مفتول ۶۵ میلیمتر به روش گرم مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع