اخبار

امضا 10 تفاهم نامه

حضور در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

نمایندگان واحد بازرگانی شرکت صنعتی تولیدی هزاوه اراک در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر حضور یافتند.

ادامه مطلب

بازدید

بازدید نماینده شرکت پلیمر آریاساسول

حضور نماینده واحد بازرسی شرکت پلیمر آریاساسول در محل شرکت صنعتی تولیدی هزاوه اراک

ادامه مطلب
1234
  • Back to top